UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ KURULUŞLARI DERNEĞİNE
(Cyberpark Dilek Binası 1605.Cd Bilkent Ankara)

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı ile ülkemiz AB’nin ürünlere dair teknik düzenlemelerini üstlenmeyi taahhüt etmiş, yıllar itibarıyla yürütülen mevzuat uyum çalışmalarıyla birlikte ülkemizin akreditasyon, standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında AB sistemlerine entegrasyonu gerçekleşmiş, onaylanmış kuruluş atanması mümkün olmuş ve sonuç olarak aynı kurala göre üretilen ürünlerin ikili ticareti kolaylaşmış, ülkemizde üretilen ürünler Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına yani bir nevi pasaporta sahip olmuştur.

AB’nin teknik mevzuat alanındaki çalışmaları, zaman içinde mevzuatların yürürlükten kaldırılması, tadil edilmesi, yeni mevzuatlar yayımlanması yakından takip edilmekte, ülkemiz mevzuatında da gerekli güncellemeler hayata geçirilmektedir.

Bilindiği üzere, 2023/1542/EU sayılı Bataryalar ve Atık Bataryalar Hakkındaki AB Tüzüğü 12 Temmuz 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuatın ülkemizce üstlenilmesine yönelik çalışmalar halihazırda sürdürülmektedir.

Öte yandan, uyumu yapılan AB teknik mevzuatının ülkemizde tam olarak uygulanabilmesi ve imalatçıların söz konusu mevzuatla kendilerine verilen yükümlülükleri yerine getirebilmelerinin önemli bir koşulu da, söz konusu mevzuatta öngörülen üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ülkemizde de atanmasının sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, ülkemizde faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının AB’nin yeni Batarya Tüzüğü hakkında bilgilendirilmesi ve onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunmalarını teminen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön hazırlıklarını yapmaları konusunda teşvik edilmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve Derneğiniz üyesi uygunluk değerlendirme kuruluşlarının konuyla ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve Tüzüğün öngördüğü kapsam ve altyapı konusunda çalışmaları bulunan UDK’larla ilgili Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular