Bilindiği üzere; günlük hayatta sıklıkla kullanılan asansörlerin bakımları, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede; bakım kuruluşlarının yetkinliklerinin artırılması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi, uygulama bütünlüğünün sağlanması ve işlemlerde sadeleşmeye gidilmesi amacıyla Asansör Bakım Yönetmeliği Taslağı (Ek-1) hazırlanmıştır.

Taslak metin hakkındaki görüşlerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda, gerekçeleri ile birlikte 20/06/2024 tarihine kadar Görüş Formu (Ek-2) kullanılarak Bakanlığımıza ve asansor@sanayi.gov.tr adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular