Bulgar medya kuruluşları olan Dir.Bg ve E3 (Energy, Ecology, Economics) News tarafından, 2021 yılından beri her yıl Bulgaristan’ da, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüme odaklanan bir forum düzenlenmekte olup, 2024 yılına kadar üç kez düzenlenmiş olan söz konusu forumun dördüncüsü 26-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Sofya’da gerçekleştirilecektir.

Gündemi ekte sunulan forumda; net sıfır stratejileri, iklim direnci, yeşil finans ve yatırım, enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji entegrasyonu, döngüsel ekonomi, adil geçişin sosyal boyutları, yeşil inovasyon ve teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve siber güvenlik, sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojisi ile yeşil bir gelecek için akıllı şehirler konulan ele alınacaktır. Diğer taraftan forumun;

  • Sanayinin Karbonsuzlaştırılması (Decarbonisation of Industry),
  • Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Tedarik Zincirleri (Circular Economy and Green Supply Chains),
  • Akıllı Mobilite: Endüstri Yenilikçileri, Değişen Çevre (Smart Mobility:Indistry Innovators, Changing Environment)

konulu panellerine ulaşım, enerji, endüstri ve inovasyon konularında yeşil dönüşüme yönelik çalışmaları bulunan firmalardan temsilciler panelist olarak katılabilecektir. Panelist olan katılımcıların masrafları ilgili kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Foruma dinleyici olarak katılım sağlamak isteyen katılımcılar ise; https://greentransition.bg/en/ bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilecektir. Bu kapsamda, yukarıda isimleri belirtilen panel oturumlarında panelist olarak yer alması uygun görülen ve yeşil dönüşüm alanında çalışmaları bulunan sektör firmalarına Forum’un duyurulması ve panelist olarak yer almak isteyen STK veya firma temsilcisi isim ile iletişim bilgilerinin en geç 28 Mayıs 2024 tarihine kadar, serdar.karaca@sanayi.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular