Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında çalışan/çalışacak kişilere yönelik teknik eğitim

Söz konusu eğitim;

  • Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti,
  • Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ve güncel durumu, çeşitli ülkelerde helal belgelendirmeye ilişkin teknik düzenlemeler,
  • İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT/OIC) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan OIC/SMIIC 1:2019 (Helal Gıda için Genel Gereklilikler), OIC/SMIIC 2:2019 (Uygunluk Değerlendirmesi
  • Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Gereklilikler), OIC/SMIIC 6:2019 (OIC / SMIIC 1’in Helal Yiyecek ve İçeceklerin Hazırlandığı, Depolandığı ve Servis Edildiği Yerlere Uygulanması için Özel Şartlar) ve OIC/SMIIC 24:2020 (Gıda Katkıları ve Helal Gıdaya Eklenen Diğer Kimyasallar için Genel Gereklilikler), OIC/SMIIC 33:2020 (Uygunluk Değerlendirmesi,
  • Helal Ürünler için Belgelendirme Şeması Örneği) standartları,
  • Söz konusu belgelerde atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinler,
  • Helal Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyon süreçleri ve kurallarını kapsamaktadır.

4 gün süreyle MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlanan eğitim programının kontenjanı 20 kişi olup katılım ücreti 2.600 + 400 (sınav ücreti) olmak üzere toplam 3000 ₺/kişi’dir.

Eğitim sonunda sınav düzenlenecek olup başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerliliği bulunan “Başarı Sertifikası”, başarılı olamayan katılımcılara ise “Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Başvuru belirlenen kontenjan ile sınırlıdır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular