19-20 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da, Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) ev sahipliğinde “Dünyada uygunluk değerlendirmesi hangi yöne gidiyor ve Türkiye bunun neresinde?” ana temesıylaII. Uluslararası Uygunluk Değerlendirmesi Sempozyumu  Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuzda hem uluslararası platformlardan hem de Türkiye’den kalite altyapısıyla ilgili önde gelen uluslararası kuruluşlar, kalite aktörlerinin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya gelerek uygunluk değerlendirmesine dair güncel gelişmeleri ve ortak sorunları ele almışlardır. 

Bununla birlikte, II. Uluslararası Uygunluk Değerlendirmesi Sempozyumumuzun programı yalnızca uygunluk değerlendirmesine ilişkin akreditasyon, metroloji ve standardizasyonla bağlantılı gelişmeleri ve yeni konseptleri içermekle sınırlı kalmamış, ayrı ayrı düzenlenen “makine”, “tekstil”, “tarım ve gıda,” ve “yapı malzemeleri” sektörlerine ilişkin oturumlar sayesinde de uygunluk değerlendirmesine sektörel bir bakış yakalanması sağlanmıştır. Hem tematik hem de sektörel bir yol izlenmesi, kalite altyapısı ve uygunluk değerlendirmesi kavramlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamıştır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular