Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Uygunluk Değerlendirme alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcilerini, sanayinin ve ilgili diğer kurumların temsilcileriyle akreditasyon, standardizasyon, metroloji, test ve belgelendirme alanlarındaki gelişmeleri tartışmak amacıyla bir araya getirmeyi hedefleyen III. Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu (ICAS 2012) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ve UDDer ev sahipliğinde, 15-16 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleşmiştir.

Sempozyumumuz boyunca dünyada uygunluk değerlendirmesinin mevcut durumu, geleceği ve Türkiye’nin bu alandaki yeri ve rolü ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca yapı malzemeleri, çevre ve enerji, tarım ve bilişim teknolojisi sektörlerine yönelik ayrı oturumlar düzenlenerek, hem ilgili sektörlerin uygunluk değerlendirme alanına sanayi ve kamu kuruluşlarının bakış açılarını öğrenmeleri hem de bu sektörlerdeki uluslararası gelişmelerin takip edilmesi sağlanmıştır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular