Türkiye Kalite Derneği’nin 17-19 Kasım 2014 tarihinde ve  İstanbul Kongre Merkezi’nde, Mükemmelliği Yaşamak” teması ile  23. Kalite Kongresi’nde, UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve  işbirliği ile   “Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün Ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi oturumu başarı ile gerçekleşti.

Hızlı gelişen teknolojiler, Bilinçli Kültür, tüketici/müşteri bilinci ve standartlardaki artışa paralel olarak, tüketicinin güvenli ürün ve hizmetlere erişiminin sağlanmasına yönelik ülkemiz ve dünyada uygunluk değerlendirmesi sektöründeki gelişmelerin mercek altına alınarak, yaşam kalitesinin artırılmasında “Test, Muayene ve Sertifikasyon” süreçlerinin önemi konusunda  ilgili taraflarla bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği “Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün Ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi” konulu oturumda ürün ve hizmet güvenliği: test, muayene ve sertifikasyon sektörünün dünya ticaretindeki rolü/yeri ürün güvenliği açısından Türkiye’de uygunluk değerlendirmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin rolü, mevcut durum analizi ve çözüm öneriler ilişkin sunumlar yapılmıştır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı,Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Mehmet Karabay, oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirerek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ekonomiye etkisini vurgulayan bir değerlendirme yapmıştır.

Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Sayın Simo Hassi; uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Avrupa’daki uygulamaları konusunda ve sektörün önemi ve geleceği konusunda sunum gerçekleştirmiştir.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel; “Ürün Güvenliğinde Uygunlu Değerlendirmenin Rolü” başlıklı sunumunda Test, Muayene ve Sertifikasyon konularında ulusal yapılanma, ürün güvenliğinin temininde sertifikasyonun önemi, piyasa denetimi ve gözetimi sonuçları, sektörün pazar payı ve geleceği konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) Başkanı Sayın Dr. Ömer Güzel ise; uygunluk değerlendirmesinin ulusal boyutu ile bölgesel ve uluslararası uygulamalarını istatistiki verilere dayanan sunumunu yapmıştır.

Kalder Oturumu Ayfer Adıgüzel Sunumu

Kalder Oturumu Dr.Ömer Güzel Sunumu

Kalder Oturumu Simo Hassi Sunumu

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular