Dünyadaki işletmelerin %90’ının, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. KOBİ’lerin global ölçekte, iş gücünün büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve total brüt katma değerin (GVA) %50’sine katkı sağladığı bilinmektedir. Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir araştırmada çarpıcı bir veri olarak, küçük işletmelerin kuruldukları yıl itibariyle 5 sene içinde %50sinin kapandığı, 10 sene içinde ise bu oranın %70’e çıktığı görülmüştür.

Peki KOBİleri desteklemek için neler yapılabilir?

Standartlar ile daha çok müşteri kazanın.

·         Uluslararası Standartların şirketinize adapte edilmesi, girişimciliği ve büyük şirketlerle eşit koşullu rekabet edebilmenize imkan sağlar.

·         Bütün rekabetçi işletmelerin nihai gayreti kalite, istikrar ve en iyi uygulama şeklini elde etmektir. Standartlar işletmenizin bu konularda en iyi sonuçları almasını ve gelişimin sürekli olmasını
mümkün kılar.
Örnek olarak ISO 9001 standardını kullanmak, iş alanınızdaki verimliliği ve kaliteyi devamlı olarak artırmanıza olanak tanır. Çevre Yönetim Sistemi olan ISO 14001 standardı, işletmenizin çevreye olan negatif etkisinin asgari düzeye indirilmesini sağlar. Örneğin artık iklim değişikliğinin yarattığı riskler, görmezden gelinecek boyutları çoktan aşmış olup ilgili konu pek çok şirketin risk planına dahil edilmiştir.

·         Özellikle pandemi sürecinde ardı ardına karşılaşılan krizler sebebiyle, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi olan ISO 22301 standardının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu sistemi işleyişlerine dahil edip kriz senaryolarını önceden hazırlayan şirketler, bu zorlu süreci finansal olarak zarar etmeden atlatabilmişlerdir.

·         Araştırma Geliştirme departmanları alanlarıyla ilgili standartları adapte ederek, kendilerine çok daha kolay yol haritaları hazırlayabilir. Standartlar riskin kontrol altına alınmasına ve maliyetlerin düşürülmesine büyük faydalar sağlayabilir.

·         Standartlar uluslararası ticareti ve iletişimi kolaylaştırır, güvenlik ve kalite konularında güveni artırır. Standardizasyon global rekabet ortamında anahtar bir stratejik enstrüman rolü oynar.
Şirketlere zaman ve bilgi birikimi olarak avantajlar sağlar.

Özetlemek gerekirse standartlar:

1-      Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin kalitesini artırmanıza yardımcı olur.

2-      Gelişimi destekler, maliyetlerinizi düşürür, kârlılığı artırır.

3-      Rakip işletmeler arasında öne çıkmanızı sağlar.

4-      Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi ihraç etmeniz yolunda uluslararası kapıların açılmasına destek olur.

5-      Müşteri güveni kazanmanıza ve kredibilitenizi artırmanıza imkan sağlar.

6-      Şirketinizin denetimlerden yeterlilikle geçmesini ve yasalarla uyumlanmanızı sağlar.


Kaynakça:

DIN – Benefits for the private sector
https://www.din.de/en/about-standards/benefits-for-the-private-sector/benefits-for-the-private-sector-72360
BSI – The small business guide to standards
https://www.bsigroup.com/Documents/standards/smes/bsi-small-business-guide-to-standards-en-gb.pdf
BCI (İş Sürekliliği Enstitüsü) 2021 Yılı Raporu
https://www.bsigroup.com/tr-TR/ISO-22301-is-Surekliligi-Yonetimi/bci-2021-yili-ongoruler-raporu/
ISOFOCUS Magazine: March/April 2015 Issue
https://www.iso.org/isofocus_109.html
https://www.iso.org/publication/PUB100283.html