Mesleki Yeterlilik Kurumu üç Yönetmelik yayımlayarak yürürlüğe soktu

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve uygunluk değerlendirmesi sektörü için önemli olan üç Yönetmelik 15-19 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikler şunlardır:

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu  Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
  • Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular