T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü ‘nce çalışmaları sürdürülen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlık çalışmaları kapsamında, sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturan tarafların beklentilerini ve önceliklerini almaya yönelik bir anket hazırlanmıştır.

Bahse konu ankete http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/194812?lang=tr adresinden 11 Haziran
2024 tarihine kadar erişim sağlanabilmekte olup 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin katılımcı bir
yöntemle hazırlanmasını teminen ankete katılımınız önem arz etmektedir.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular