Malumları olduğu üzere Paris Anlaşması’nın kabulü ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayımlanması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu gelişmeler ile birlikte ülkemizin dış ticaret sisteminde oluşabilecek olası olumsuz etkilere yönelik tüm ilgili otoritelerce düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Kurumumuzca, mevzuatlarda yapılacak regülasyonlara paralel olarak görev alanımıza giren akreditasyon hizmetleri ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar aktif olarak takip edilmektedir.

Diğer yandan, düzenlenmiş (zorunlu) alandaki gelişmeler Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) çerçevesinde belirsizliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda gönüllü alana giren potansiyel uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili talebin ölçülmesi ve akreditasyon hizmetinin arzı noktasında çalışmalara yön verilmesi amacıyla çevrimiçi (online) anket oluşturulmuştur.

Anket Bağlantısı: https://forms.gle/BndcN7f7PSDpgGKT8

Anket bağlantısı 27 Haziran 2022 Pazartesi gününe kadar açık olacaktır.

1 Temmuz 2022 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanan bir toplantı ile anket sonuçlarının değerlendirilmesi, pazarın ilgili akreditasyon program(lar)ına ihtiyacı ve potansiyeli istişare edilecek olup; toplantı katılım bağlantısı aşağıda bahsi geçen temas noktalarına e-posta ile bildirilecektir.

Bu çerçevede, ilgili çevrimiçi toplantıya katılım sağlayacak karar almaya yetkili iki temsilcinizin (temas noktası) iletişim bilgilerinin (Ad-soyad, unvan/görev, telefon, cep telefonu, e-posta) ivedi olarak 28 Haziran 2022 Salı gününe kadar Kurumumuza ve ayrıca e-posta ile furkan.akcesme@turkak.org.tr adresine iletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarafınızca uygun görülecek UDDER üyeleri ile anketin paylaşılması ve doldurulması konusu önem arz etmekte olup, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.
-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular