30 Haziran 2022 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü’nde yapılan UDDER Yeşil Mutabakat Çalıştayı’nda yapılan T.C. Ticaret Bakanlığı – Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar YAVAŞ’ın Sunumu üyelerimizle paylaşılmıştır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular