30 Haziran 2022 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü’nde yapılan UDDER Yeşil Mutabakat Çalıştayı’nda yapılan T.C. Ticaret Bakanlığı – Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetim Daire Başkanı Sezen LEVENTOĞLU’nun Sunumu üyelerimizle paylaşılmıştır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular