TS EN ISO/IEC 17065 Standardına “Ürün/proses/hizmet uygunluk değerlendirmesi“ eğitimi Türkiye’de yapılan ilk uygulamalı olarak UDDer Akademi tarafından başarı ile organize edilmiştir,

“TS EN ISO/IEC 17065- Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” 25-26 Ekim 2013 tarihinde İstanbul ‘da genel katılama açık uygulamalı eğitimi gerçekleştirmiştir. Eğitim sektör tecrübesi 20 yılın üzerinde olan iki uzman tarafından ulusal ve uluslararası “ürün belgelendirme programı” örneklemeleri ile katılımcılara aktarılmıştır. Eğitim sonrası yapılan anket ile katılımcıların değerlendirmeleri alınmış ve memnuniyetin yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim sonunda Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.

Gerçekleştirilen eğitimde, Derneğin daveti ile Bakanlıklardan katılım sağlanmış olup, Dernek olarak Türkiye Kalite Altyapısının desteklenmesi için katkı sağlanmıştır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular