UDDER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN,

Tarih :  04.11.2022

Konu :  Genel Kurul Daveti

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 21.11.2022 tarihinde saat : 13:30 , TSE Konferans Salonu – Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No:112 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29.11.2022 tarihinde saat : 13:30 ve TSE Konferans Salonu – Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No:112 Çankaya/Ankara adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereği üyenin oyunu bizzat kendisi kullanması esastır.

Bu sebeple Genel Kurulda gerçek üyelerin oylarını bizzat kendisi, Tüzel kişi üyelerimiz ise Üye Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı imzası ile şirketinden bir yetkiliyi yazılı olarak yetkilendirmesi gerekmektedir.

Haziruna (Genel Kurul Üye Listesine) imza atarken yetki belgesinin ibrazı ve dernek yetkilisine teslimi zorunludur.

Toplantı gündemi aşağıda olup, tüm üyelerimizin Genel Kurula katılımlarını önemle rica ederim.

04.11.2022

H. Alper TÜREDİ

Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı

      GENEL KURUL GÜNDEMİ

             Yoklama ve Açılış

             Divan Teşekkülü

             Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

             Açılış Konuşması ve Faaliyet Raporu’nun Okunması

             Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması

             Raporların Müzakeresi ve İbrazı

             Tüzük Değişikliği

             Zorunlu Organ Seçimleri ve İlanı

             Dilek ve Temenniler

             Kapanış

.

.

NOT: Lütfen “Üyelerimiz” kısmından şirketinizin temsilcisini kontrol ederek katılım sağlayınız.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular