UDDer İlk Üye İstişare Toplantısı 5 Aralık 2013 Tarihinde Yapıldı

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği UDDer,ilk Üye İstişare Toplantısı, 5 Aralık 2013 tarihinde geniş bir katılım ile Taximhill Otel’de gerçekleştirildi. Uygunluk değerlendirmesi alanında gelişmelerin paylaşılması, UDDer faaliyetleri hakkında üyelerin bilgilendirilmesi, sektör ve üye sorunlarının gündeme getirilerek çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya ürün, sistem, personel belgelendirme kuruluşları ile muayene kuruluşları, kalibrasyon ve test laboratuarlarından geniş bir katılım sağlandı.

Taximhill Otelde gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayfer Adıgüzel derneğin kuruluş süreci, stratejik amaçları, vizyon ve misyonunu ile bu doğrultuda gerçekleştirilmekte olan çalışmalar doğrultusunda üyelerden beklentilere yönelik bilgiler verdi. Üyelerin görüş ve önerilerini paylaşmak sureti ile dernekle yakın ilişki içinde bulunmalarını ifade eden Sn. Adıgüzel, 2014 yılı Faaliyet Planlamasının üyelerden alınan görüş, öneri ve geri beslemeler doğrultusunda yapılacağını, bu bağlamda uluslararası alandaki gelişmelerin önemine vurgu yaparak, uluslararası ticarette uygunluk değerlendirmenin önemine binaen UDDer’in bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

UDDer’in 2013 Yılı Faaliyetlerinin değerlendirme sunumunu gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Uçar, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirerek, çalışmaların üyelerin desteği ile artan bir ivmeyle devam edeceğini belirtti. Ardından Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanı aynı zamanda UDDer Yönetim Kurulu yedek üyesi Sn. Devran Ayık, uygunluk değerlendirmesi sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ömer Güzel ise CEOC- Eurolab’ın uygunluk değerlendirmesi alanında derlemiş olduğu istatistikler ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya katılan TSE Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları Merkez Başkanı ve Marmara Bölge Koordinatör vekili  Sn. Mehmet Hüsrev ise uygunluk değerlendirmenin ülkemiz açısından önemini dile getirerek, TSE’nin konuya ilişkin perspektifini üyelerle paylaştı.

Soru ve cevap bölümünde üyeler sektöre ilişkin karşılaştıkları sorunları dile getirdi. UDDer yönetimi tarafından; toplantıda ifade edilen sorunların ilgili platformlarda gündeme getirilerek çözüm üretilmesini teminen çalışmalara ivedilikle başlanacağını, çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. Toplantı sonrasında düzenlenen kokteyl üyelerin tanışma ve kaynaşması için uygun bir fırsat oldu.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular