UDDer; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Ulusal Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı”na katıldı.

Ülkemizin güç ve rekabet edebilirliğinin artırılması, küresel piyasalara uyumun sağlanması, standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi konularında farkındalığın artırılması ve ülkemizin bu alandaki önceliklerinin belirlenmesi amacıyla amacıyla T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 22 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Ulusal Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalıştayına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayfer Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Sn. Dr. Ömer Güzel ve Sn. Selcuk Uçar ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Neşe Güneş katılmıştır. Tam gün süren çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarında yer alan dernek temsilcilerimiz, ülkemizin bu alandaki sorunları ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini dile getirmiştir.

Çalıştay sonrasında bakanlığa gönderilen yazıda “Ulusal Uygunluk Değerlendirmesi Çalıştayı”nın ulusal standardizasyon çalıştayından bağımsız değerlendirilerek, AB ile ilişkilerin koordinasyonunu sağlayan ve yatay mevzuat oluşumundan sorumlu olan Ekonomi Bakanlığı’nın eş başkanlığında, Onaylanmış Kuruluş (Uygunluk Değerlendirmesi Kuruluşları) atamasından sorumlu tüm yetkili kuruluşlar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, UDDer ve TÜRKLAB gibi sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı sivil toplum kuruluşları, Tüketici Örgütleri, TÜRKAK, TİM, TOBB, KOSGEB ve ile üretici temsilcilerinin katılımı ile tekrar gerçekleştirilmesinin ülkemizin ekonomik hedeflere erişiminde kilit rol oynayacağı belirtilmiştir.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular