T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 28 Aralık 2023 tarihinde Bakanlar düzeyinde yapılan “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu” toplantısında, “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ulusal Eylem Planı (2024-2025)” kabul edilmiştir. Söz konusu Eylem Planı kapsamında, her yıl Ürün Güvenliği Haftası düzenlenmesi hususu da yer almakta olup bu seneki organizasyonun 3-7 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde ürün güvenliği konusundaki bilincin arttırılması amacıyla teıtip edilecek söz konusu organizasyon kapsamında, Bakanlığımız Söğütözü Yerleşkesi’nde 4 Haziran 2024 tarihinde ekte sunulan gündem çerçevesinde “Ürün Güvenliği Konferansı” düzenlenecektir.

Bilgilerini ve söz konusu Konferansa Başkanlıklarından/Derneklerinden katılım sağlayacak personel bilgileri ile Başkanlıklarında/Derneklerinde anılan Konferans kapsamında koordinasyondan sorumlu olarak görevlendirilecek bir personelin isim ve iletişim bilgilerinin (telefon, elektronik posta) 27 Mayıs 2024 Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza (ayrıca kap@ticaret.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular