12-18 Ekim Ürün Güvenliği Haftası kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi paneli İstanbul Sanayi Odası (İSO)  ev sahipliğinde İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan’ın katılımıyla 16 Ekim 2015 tarihinde Odakule Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Panelin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Mahir Gümüş yaptı. Mahir Gümüş Ürün Güvenliği Haftası kapsamında tüm Türkiye’de paneller düzenlendiğini söyledi. Gümüş, toplumda ürün güvenliği konusunda bilincin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını hedef aldıklarını kaydetti.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Sadık Ayhan Saruhan

Açılış konuşmasını ise İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan gerçekleştirdi. Saruhan konuşmasında “Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetiminin (PGD) ülkemiz açısından oldukça önemli bir konudur. Sanayimizin rekabet gücüne katkı sağlayacak birçok unsuru içinde barındırıyor. Bu panelin ülke sanayisine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürü
Prof. Dr. Necip Camuşcu
Ardından moderatörlüğünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu’nun yaptığı panele geçildi. Camuşçu vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandıkları elektrikli aletlerden, gaz yakan cihazlardan, piller ve akülerden, makinelere kadar tüm sanayi ürünlerinin bakanlıkça denetlendiğini ifade etti. Çamuşcu, “Bu çerçevede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Bu denetimler son derece önemlidir. Piyasa gözetimi ve denetimi sanayimizin kalite altyapısını artırmak ve üretimi geliştirmek için tamamlayıcı bir unsurdur” şeklinde konuştu. Ardından sözü panelistlere verdi.

Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Uçar da, uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek amacıyla derneğin kurulduğunu kaydetti. Uçar “Türk uygunluk değerlendirmesi sektörü, ürünlerimizin yurt dışı pazarlara açılması için bir akıncı beyi gibi fayda sağlamaktadır. Yerli üreticilere hizmet vererek ürünlerinin yeni piyasalara açılımına büyük destek vermektedir. Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefi için kritik konuma sahiptir” dedi.Uygunluk Değerlendirmesinin ülkemizde ve dünyada giderek önem kazandığını ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere, Bakanlıkça hazırlanan denetim projelerinden bahsederek şöyle konuştu:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri ve Denetimi
Genel Müdürü Muhsin Dere

“Piyasaya arz edilecek her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığı ile çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi gerektiğini ifade etmektedir.  PGD, ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan en önemli araçtır.”

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği
ve Denetimi
Genel Müdür Yardımcısı
Sibel Kaplan

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaplan piyasa gözetimi ve denetiminin koordinasyonu konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kaplan, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatör rolü üstlendiğini ifade ederek ulusal PGD stratejisi ve bakanlık çalışmalarını şöyle açıkladı:

“Bu çalışmalarda amacımız hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı, ürün güvenliğine dair farkındalığın artırılması, paydaşların aktif katılımının sağlanması ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesidir.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
Mikayil Kılıç

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Kılıç bakanlığın tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve diğer deri ürünleri, kırtasiye ürünleri gibi sorumlu olduğu gruplar olduğunu belirtti. Bakanlığın ürün güvenliği konularında farkındalık yaratma çalışmalarını anlatan Kılıç, mevzuat çalışmalarından da söz etti:

“Oyuncak güvenliği hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi çerçevesinde uyumlaştırılan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Taslağı Bakanlığımızca hazırlanmış ve AB Komisyonu’na sunulmuştur. Deterjanlar Hakkında Yönetmelik’in son AB güncellemelerini içerecek şekilde uyumlaştırma  çalışmaları devam etmektedir.”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Genel Sekreter Yardımcısı
Aykut Kırbaş

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreter Yardımcısı Aykut Kırbaş ise standardizasyon faaliyetlerini şöyle aktardı:

“Her türlü standardın hazırlama ve hazırlatma süreci; dış kaynaklı standartların tetkik işlemeleri ve uygun bulunduğunda Türk standartları olarak  kabulü; kabul edilen standartların yayım ve uygulanmalarının teşviki; yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaları takibi, milletlerarası ve yabancı standart kurumları ile iş birliği faaliyetleri; ülkemizde standart kavramını yerleşmesi  ve gelişimine yönelik personel yetiştirilmesi ve bu maksatla eğitim ve seminerler düzenlenmesini yapmaktayız.”

AYSAD ve SEDEFED Başkanı
Sefa Targıt

Asansör ve Yürüyen Merdivenciler Derneği (AYSAD) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Federasyonu Başkanı Sefa Targıt son olarak söz alan kişi oldu. Kimi ürünlerin doğrudan insanların can güvenliğini tehdit ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Kaza dediğimiz hadise bireysel bir durumdur. İş kazalarında son 10 yıldır aşağı yukarı 1000’in üzerinde ölüm oldu. Ayrıda işin dışında evlerde de kazalar oluyor. Bu da  standardizasyona uymamaktan kaynaklanıyor. Denetleme kaçınılmaz bir işlem.”

Keyifli gecen panelin sonunda panelistlere plaket takdim edildi

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular