Ürün Güvenliği Semineri büyük ilgi ve katılımla gerçekleşti.

UDDer ve TURKLAB ortaklığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliği  ile  düzenlenen Ürün Güvenliği Semineri 23 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminer; Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ömer Güzel, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri(ASO) Sayın Doç. Dr. Yavuz Cabbar, Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Mehmet Karabay ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Muhsin Dere’nin yaptıkları açılış konuşması ile başladı.

“Ürün Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler”, “Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Güvensiz Ürünler ve Yaptırımlar” ve “Üretici ve Tüketici Açısından Ürün Güvenliği” başlıklarında mevzuat düzenleyicileri temsilen ilgili Bakanlıklar, akreditasyon süreçlerini temsilen TÜRKAK, uygunluk değerlendirmesi alanında avrupadaki uygulamalar konusunda Avrupa Laboratuvarlar Birliği- EUROLAB, üreticileri temsilen İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ve tüketicileri temsilen TÜDEF-Tüketici Dernekleri Federasyonu katılımıyla üç ayrı oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda ürün güvenliğinin önemi, ürün güvenliğinin mevzuatlarla ve uygunluk değerlendirmesi hizmetleri ile olan ilişkisi, ürün güvenliğinin kontrolü için gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sonuçları paylaşılmıştır.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla; UDDer Yönetim Kurulu Başkanı ve TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanı tarafından “Ulusal Ürün Güvenliği Strateji ve Eylem Planı” hazırlanması önerisi yapılmış ve dernekler olarak hazırlanacak ve yürütülecek bu plan için her türlü desteği vereceklerini belirtmişlerdir. UDDer ve TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanları 2014-2015 yılı faaliyet planları içerisine farklı illerde sanayi ve ticaret odaları ile benzer faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir.

Ürün Güvenliği Semineri” sunumlarına ulaşmak için tıklayınız

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular