4703” Sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun iptal ediliyor, yerini “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanuna” bırakıyor.

Ülkemiz için 10 yılını tamamlamış olan 4703 sayılı kanunun değiştirilmesinin/geliştirilmesinin ülkemiz menfaatine olacağı kesin olup, tüketicinin korunması, üreticilere arasında haksız rekabetin önlenmesi, kaynaklarımızın etkin kullanımı, Ülkemizin 2023 ihracat hedefleri ve Avrupa Birliği üyeliği için “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” çok büyük önem arz etmektedir.

25 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen  “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” görüş bildirim toplantısına UDDer olarak katılım sağlandı. Toplantının yönetimi Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü AB Teknik Mevzuat Dairesi Başkanı Sayın Çetin Yılmaz tarafından yapılmıştır. Toplantıya yetkili kuruluşlar olarak mevzuatı ilgilendiren bakanlıklardan ve tüketici örgütlerinden katılımın sağlandığı gözlemlenmiştir.

“4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun”un iyileştirilmesi ile yerine geçecek olan “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun” taslağı hakkında Uygunluk Değerlendirmesi Derneği olarak 10 Mayıs 2013 Tarihinde Dernek görüşü yazılı olarak arz edilmiştir. Arz edilen görüşler, “ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması”, “uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde mesleki sorumluluk sigortasının önemi” “uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde standardizasyonun önemi”, “cezai yaptırımların netleştirilmesi” vb. hususlardır. Yazılı yapılan Dernek görüşümüze istinaden, gerekçeler 25 Nisan 2014 tarihli toplantıda sözlü olarak da ifade edilmiştir.

“Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun” taslağı ile ilgili gelişmeler derneğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular