Bilindiği üzere, “5448 sayılı Hizmet ihracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” 20.04.2022 tarihinde, anılan Kararın “Diğer Sektörlere Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si ise 23.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte uygunluk değerlendirme faaliyetleri “Diğer Sektörler” başlığı altında destek mekanizması kapsamına alınmıştır.

Bu itibarla, Derneğinizin ve Derneğiniz üyesi firmaların bahse konu mevzuat kapsamında sağlanmakta olan destekler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 8 Şubat 2023 Çarşamba günü çevrim içi bir toplantı düzenlenmesi planlanmakta olup, söz konusu toplantı ile ilgili olarak Derneğiniz tarafından üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü resmi yazısına buradan erişebilirsiniz.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular