Uygunluk Değerlendirmesi Sektörü Sorun Analizi Çalıştayı 10 Ekim’de geniş katılımla Ankara’da yapıldı

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği olarak Ekonomi Bakanlığı ile 10 Ekim 2017 Salı günü Ankara’da düzenlediğimiz “Uygunluk Değerlendirmesi Sektörü Sorun Analizi Çalıştayı” ile sektörümüzün sorunlarını masaya yatırdık.

Çalıştaya özel sektörün temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yanısıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu gibi kamu kurumları yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayın genel moderatörlüğünü Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karabörklü ile UDDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin sürdürdü.

Çalıştayın açılış konuşmalarında UDDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Uçar, üretim ve  ihracat hedeflerimize giden yolda kritik ama en az önem verilen unsurlardan birinin uygunluk değerlendirmesi olduğunu vurgulayarak “Ya uygunluk değerlendirmesi kriterlerini yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz ya da gelişmiş ekonomilerin bir adım gerisinden yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Halil İbrahim Çetin ise açılış konuşmasında akreditasyon ve uygunluk değerlendirmeye olan tam güven ortamının sağlanması ile ekonomimizin daha da büyüyeceğini belirtti ve TÜRKAK’ın bu çalışmaya olan inanıcını vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karabörklü ise ürün güvenliği ve tüketicinin korunması ile ilgili geliştirmeye çalıştıkları mevzuat çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Bakanlıklarının ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimi konusundaki koordinasyon görevi dolayısıyla Çalıştay ve sonrasındaki raporlamalardan beklentilerini belirtti.

Açılış konuşmaları sonrası UDDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin tarafından çalıştay metodolojisi ve beklentiler hakkında kapsamlı bir sunuş yapılarak İstanbul’daki değerlendirme toplantılarına göre sorunların “Stratejik Sorunlar”, “Etik Sorunlar”, “Kaynak Sorunları”, “Akreditasyon ve Yetkilendirme Süreçleri Sorunları” ve “Farkındalık Sorunları” olmak üzere beş ana başlıkta sınıflandırıldığını vurguladı.

Tüm gün süren çalıştay boyunca katılımcılar toplam on dört masada sektörün beş ana sorunu çerçevesinde çalıştay metodolojisine uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Başarı ile tamamlanan bu çalıştay sonrasında uygunluk değerlendirme sektörünün akreditasyon, kamusal görevlendirme, düzenlenmemiş alan vb. tüm faaliyet alanlarındaki mevcut veya potansiyel sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortaya konacağı bir rapor oluşturulması hedefleniyor.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular