UDDER tarafından uygunluk değerlendirmesi sektörünün sorun analizi çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında öncelikle ANKET LİNKİ ile ulaşılabilen web tabanlı anket formunun ilgili tüm paydaşlarımızca doldurulması beklenmektedir. Bu anket formu sektör ve uygunluk değerlendirmesi kapsamı bazında yaşanan sorunları, bu sorunların etkilerini ve çözüm önerilerini girebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Anket formları ile toparlanacak sorunlar daha sonra düzenlenecek bir çalıştay ile raporlancak hale getirilecektir.

Anket formunu ilgili her kişinin/kurumun doldurabileceğini belirtir, verilecek cevapların kesinlikle gizli tutulacağı ve sadece istatistiki amaç ile kullanılacağını hatırlatırız. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular