sanayi bakanlığı verimlilik ödülleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekaber gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindenki işletmelerin uygulamış oldukları erimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla Sanayi v e Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

2023 yılı ödül başvuru süreci başlamış olup işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabilmektedir. Bu kapsamda, ödüle başvurmak çin http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme / kamu Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formları 30 Mayıs 2023 tarihne kadar doldurulması gerekmektedir.

Ödül sürecini anlatan tanıtıcı afişin bir örneği aşağıda yer almaktadır.

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular