Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda Avrupa Komisyonu TAIEX kaynakları kullanılmak suretiyle “Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Uygulanması Çalıştayı” 28 Nisan 2014 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu AB mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı bir mekanizma olan TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange – Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) kaynakları kullanılmak suretiyle “Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Uygulanması çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya UDDer Yönetim Kurulu üç üyesi tarafından temsil sağlanmıştır. Çalıştayın Moderatörlüğü Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü AB Teknik Mevzuat Dairesi Başkanı Sayın Çetin Yılmaz tarafından başarılı bir şekilde yapılmıştır. Çalıştay da Avrupa birliği uzmanları ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Dairesi yöneticileri tarafından 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği konusunda AB uygulamaları ve Türkiye uygulamaları kapsamında sunumlar yapılmıştır. Aşağıdaki linkten çalıştayın sonucu ile ilgili detay bilgiye ulaşabilirsiniz.

http://ab.immib.org.tr/web/eklenti/CPR-TAIEX-web.pdf

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular