Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Yurt Dışı Etkinlik Önerileri” konu başlıklı üstyazısına istinaden;

5448 sayılı Hizmet Ticaretinin Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi
Hakkında Karar kapsamında “Yönetim Danışmanlığı” ve “Diğer Sektörler” başlıkları altında firmalarımız
ve iş birliği kuruluşlarımız desteklenmektedir.

Söz konusu Karar’ın Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına
İlişkin Genelge’sinde yönetim danışmanlığı şirketi; işletme ve kuruluşlara; stratejik ve örgütsel planlama,
finansal karar alma, pazarlama hedef ve politikaları, insan kaynakları politikaları oluşturulması,
planlaması ve uygulanması ile üretim ve kontrol planlaması alanlarından en az iki tanesine ilişkin tavsiye,
yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunan şirketler olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu Karar kapsamında “Diğer Sektörler” başlığı altında desteklenen
faaliyet alanları arasında patent danışmanlığı faaliyetleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri,
uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri ve gemi klaslama
müesseseleri faaliyetleri de yer almaktadır.

5448 sayılı Karar bünyesinde yönetim danışmanlığı ve diğer sektörlere sağlanan destek unsurları
arasında yurt dışı etkinlik katılım desteği de yer almakta olup, bu itibarla, Bakanlığımızca destek
kapsamına alınmış olan firmaların sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre,
konferans, seminer, festival gibi etkinliklere sağladıkları katılımlara ilişkin ilgili Genelgelerde belirtilen
giderleri %50 oranında desteklenmektedir. 5448 sayılı Karar uyarınca işbirliği kuruluşları ise yurt dışı
etkinlik katılım desteğinden %60 oranında faydalanabilmekte olup, iş birliği kuruluşu olarak belirlenen
kuruluşlar arasında yönetim danışmanlığı sektörü ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren dernekler de yer
almaktadır.

Yurt dışı etkinlik katılım desteğinden faydalanılabilmesi için ilgili etkinliğin Bakanlığımız resmi
internet sitesinde ilan edilen “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlik Listesi”nde yer alması gerekmektedir. İlgili
sektör genelgeleri kapsamında, bir etkinliğin ilgili listeye ilave edilebilmesi için ise söz konusu etkinliğin;

– Konusu itibarıyla sektörel nitelikli,
– Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
– Stant ile katılım sağlanabilen,
– Önceki yıl/yıllardaki performansı değerlendirilebilen,
– Kurumsal bir internet sitesine sahip

olması gerekmektedir.

İlgili üstyazıya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ek_EK-9B Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (Diğer Sektörler)

Ek_EK-10B Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (Yönetim Danışmanlığı)

Post a comment

Your email address will not be published.

İlgili Duyurular